Vanzelfsprekend?

Kerktorens en molens zijn al eeuwenlang beeldbepalende monumenten in onze woonomgeving. We kunnen het ons niet anders meer voorstellen.

Toch is het in stand houden niet een uitgemaakte zaak. Daarom zetten wij ons in voor behoud. Vanzelfsprekend!

Wat wij doen.

Wij beheren, restaureren en onderhouden onze monumenten zodat de rijke historie die ze in zich dragen behouden blijft voor de toekomst. Hierbij proberen we zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken voor onze plannen en doen we actief aan fondsenwerving.

 

Wilt u ons steunen?

Wij zijn aangemerkt als ANBI. Uw bijdrage verwerken wij in heel passende bestemmingen.

Scheiding van toren en schip door Napoleon

Omdat kerktorens een militaire functie konden vervullen als uitkijkpost werden alleen de kerktorens in 1798, door een wet van Keizer Napoleon, eigendom van de burgerlijke staat.

Dit zijn onze monumenten. Klik op een foto voor meer foto's en informatie.

Toren Pauluskerk Aldtsjerk
Toren Kruiskerk Burgum
Toren Hervormde Kerk Earnewâld
Toren St. Petruskerk Jistrum
Toren Mariakerk Oentsjerk
Toren Hervormde kerk Ryptsjerk
Toren Hervormde kerk Sumar
Toren St. Vituskerk Wyns
Korenmolen De Hoop Sumar