ANBI

De Stichting Behoud Monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI)

Dit betekent onder andere dat de stichting geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen over de ontvangen erfenissen en schenkingen die de stichting gebruikt voor het algemeen belang.

Wie aan de stichting een schenking doet kan zijn of haar donatie binnen de daarvoor geldende regels aftrekken van de inkomsten of vennootschapsbelasting.

Bijdragen in welke vorm dan ook kunnen wij verwerken in heel passende bestemmingen.

Kamer van koophandel inschrijfnummer 01169431

RSIN nummer 821688698

Bankrekeningnummer NL50 RABO 010 34 71 286