Sumar kerktoren

In week 21 is mei 2023 zullen de PIP werkzaamheden aanvangen. Ook zullen er aanpassingen worden gedaan aan de verlichting van de wijzerplaten.

Lees meer

Pauluskerk Aldtsjerk

In april 2023 zal aan de Pauluskerk in Aldtsjerk PIP onderhoud worden uitgevoerd en daarbij zullen ook de ophanging van de luidklokken worden gerestaureerd . In de toekomst zullen beide klokken dan weer goed geluid kunnen worden. Door diverse subsidienten wordt dit mogelijk gemaakt. Als SBMT zijn wij allen erkentelijk die dit mede mogelijk hebben…

Lees meer

Restauratie Agneskerk Earnewâld

Bij restauratiewerkzaamheden in het kader van PIP onderhoud is bij verwijdering van een paneel van de ingangsdeur een mooi stukje geschiedenis bloot gelegd. De timmermannen hebben in 1882 een handtekening gezet. ®Siebe Tolsma Bouwbedrijf Swart

Lees meer

Vacature bestuursleden

Bestuursleden gevraagd   Als bestuur zijn we op zoek naar een bestuurlijke versterking/aanvulling. Onze doelstelling is om onze bezittingen in een zodanige staat van onderhoud te brengen dat regulier onderhoud voldoende is voor de instandhouding in de toekomst. De bezittingen zijn acht kerktorens en  Korenmolen De Hoop te Sumar. Als bestuur met ambtelijke ondersteuning van…

Lees meer

Feestelijk afscheid Sytze van der Bijl

Op 23 juni 2022 hebben we als Bestuur SBMT feestelijk afscheid genomen van onze gemeentelijke bouwkundig adviseur Sytze van der Bijl. Als Bestuur wensen wij hem een verdiend pensioen toe. We zijn dankbaar voor zijn ter zake doende bouwkundige adviezen voor 0nze 8 torens en 1 korenmolen.

Lees meer

2e Luidklok Maria Kerk te Oentsjerk 22 september 2021

En we noemen haar Anna. Als Stichting Behoud Monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel zijn we verheugd dat we de tweede luidklok, in de toren van de Mariakerk te Oentsjerk kunnen aanbrengen. Tot aan de 2e wereldoorlog hingen er twee luidklokken in de toren, één uit 1493 en één 1768. Beide luidklokken zijn in de oorlog…

Lees meer