Luidklok Kruiskerk te Burgum

Goedemorgen allemaal,

 

It sil heve, waren de woorden bij het begin van de laatste Elfstedentocht op het ijs.

Vandaag 3 mei geld ook voor ons, It sil heve, de afronding van de klokrenovatie en het onderhoud aan de toren van de Kruiskerk te Burgum.

Een herstelde luidklok uit 1662 en een windhaan in een nieuw jasje.

De haan op torens is eigenlijk best bijzonder omdat dit dier aanvankelijk een heidens afweersymbool was. Later is dit symbool overgenomen door het christelijk geloof. Sindsdien is de haan een symbool van Petrus die de leer van het christelijke geloof tot het einde van zijn dagen is blijven verkondigen. De haan kondigde in zijn heidense symboliek al een nieuw begin aan.

 

En dan de luidklok uit 1662, met een gewicht van 1070 kg en een doorsnede van 120 cm.  In de oorlog verwijderd uit de toren, door de Burgumers in gegraven in afwachting op het transport. En vanwege het ingegraven zijn te veel moeite was om af te voeren, tijdens de resterende oorlogsperiode in het kolenhok van de kerk bewaart, en nadien weer aangebracht.

De klok met zijn opschrift, met Latijnse tekst, waarvan de praktische vertaling ‘Met deze met vuur gemaakte klok kunt u geluid maken om tegen brandgevaar te waarschuwen, .

De uitvoering:

De door de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen keurige aanvraag voor Provinciale subsidie is dan vanwege een overschrijding van aanvragen niet gehonoreerd, maar met behulp van:

·         Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân

·         M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

·         Insinger Fonds

·         Stichting Dinamo Fonds

·         Stichting Bouwcultuurfonds Friesland

·         Van Heloma Stichting

·         Sonac Burgum

·         Protestantse Gemeente Burgum en Stichting OPA

zijn we als stichting toch een eind gekomen. Waarbij we de gemeente Tytsjerksteradiel in zijn algemeenheid ten opzichte van onze stichting ook niet onbenoemd willen laten.

 

Bij een spannende planning, was het nog meer spannend, vanwege een kleine inval van vorst en sneeuw op de steiger.

Waarbij al snel de zorg van de kerkrentmeesters van PG Burgum kwam, is de klok voor 4 mei wel terug, en kunnen we met het luiden van de klok meedoen aan de nationale dodenherdenking.

Mogelijk door het inzetten van een kleine premie, in de vorm van het nationale slokje, is het de fa. Daelmans toch gelukt. Althans de klok moet nog naar boven, maar zo heeft Ralf van Veghel beloofd, het komt goed.

 

En dan de heren van bouwbedrijf Swart, Bas de Boer en Wopke Mozes, echte specialisten. Echter ook zij hebben bijgeleerd. Eerst een doek om de steiger tegen het nestelen van de zwarte vrienden, en dan moeten ontdekken dat de vleermuizen tegen die tijd wakker werden. Mede uit dank van de vogels en vleermuizen hartelijk dank dat de klus bijna geklaard is.

 

Tot slot willen we als stichting het gebruik van de luidklok en het functioneren van de haan overdragen aan de kerkrentmeesters van Protestantse Gemeente Burgum. En dat één van onze monumenten in het landschap van Tytsjerksteradiel de aandacht krijgt die het verdient.

Voor ons staat de renovatie van de Korenmolen De Hoop in Sumar hoog op het lijstje, en hopelijk de door bezetter verwijderde tweede luidklok van de Mariakerk in Oentsjerk.

Rechts op foto: Arjen van der Schaaf. Links op foto: Sytze van der Bijl.

Foto:@geeske brouwer.

 

 

2021-05-03 08.24.23