Persbericht Korenmolen De Hoop Sumar

De winkel in de korenmolen blijft geopend. Zie voor de actuele informatie op: www.dehoop.nl.

 

Persbericht start restauratie Korenmolen De Hoop – Sumar.

 

Met het aanbrengen van het bouwdoek onder de stelling van de molen hebben we als Stichting Behoud Monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel (SBMT) de start willen aangeven van de restauratie van de Korenmolen De Hoop te Sumar.

Na een periode van begroten, aanvragen van subsidies en vergunningen etc., hebben we de restauratie kunnen aanbesteden. Als stichting zijn we verheugd, mede door de financiële toezeggingen dat we de aanbesteding hebben afgerond door de restauratie te gunnen aan de laagste inschrijver. De firma met toepasselijke naam, De Molenmakers uit Tzummarum.

 

In het kort omschreven bestaat de restauratie uit het vervangen van het rietdek van het achtkant van de molen en het vervangen van kammen van bovenwiel, bonkelaar en spoorwiel. Tevens zal het bovenwiel en spoorwiel hersteld worden. De roeden zullen doorgehaald en behandeld worden. En er zal aan de molen geschilderd worden. Kortom er is weer hoop voor “De Hoop” en maalvaardig voor de komende tijd.

 

Wanneer de eerste molen, in toen nog Suameer, is gebouwd is lastig vast te stellen. Boven de toegangsdeur aan de zuidkant is een sluitsteen in de segmentboog van het metselwerk verwerkt met het jaartal 1867, maar reeds lang daarvoor in 1653 (dus in de tijd van Tromp, de Ruyter en Johan de Witt) wordt er melding gemaakt van een “Rosmolen” in Suameer. Een rosmolen is een molen, die wordt aangedreven door een paard.

De huidige molen is, na een brand, herbouwd in 1887. Tot 1947 is hij bedrijfsmatig in bedrijf geweest.

In 1964 heeft de gemeente Tytsjerksteradiel de Korenmolen, welke toen behoorlijk in verval was, op stjerren nei dea stond er toen de Burgumer Courant, aangekocht. Aansluitend heeft de gemeente in 1966 een grondige restauratie uitgevoerd, wat in 1992-1993 is herhaald. Na de laatste restauratie is de Stichting Korenmolen De Hoop opgericht en laten zij met vrijwilligers iedere zaterdag de molen draaien en is hun winkeltje voor meelproducten geopend.

In 2009 heeft de gemeente Tytsjerksteradiel de molen overgedragen aan de Stichting Behoud Monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel.

 

Met de renovatie van de Korenmolen hopen we, met de exploitatie Stichting Korenmolen De Hoop, dat dit historische monument in het landschap en voor het gebruik ervan te kunnen continueren voor de toekomst.

 

Onze blijdschap met deze stap zouden we graag willen delen met de mienskip, via uw media.

 

Met vriendelijke groet

Stichting Behoud Monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel

Arjen van der Schaaf