Troch overmacht fuorthelle, yn ienriedigens werom.

 

Dat is de wens van de Stichting Behoud Monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel, SBMT, om de lege plaats aan de klokkenstoel in de toren van de Mariakerk te Oentsjerk weer te kunnen aanbrengen.

Door de tweede klok, verwijderd door de bezetter, zou de traditie van het luiden weer kunnen klinken zoals het voorheen ook was.

Als SBMT hebben we een leuk begin gesponsord bedrag toegezegd gekregen, maar hiermee zijn we er nog lang niet.

De financiële situatie van SBMT hierbij een knelpunt. SBMT kan haar doel, de instandhouding van haar monumenten, deels verwezenlijken door een vermogen zoals ontvangen van gemeente bij de oprichting, aangevuld met een jaarlijkse rijkssubsidie en giften. Dit vermogen is dan ook niet voldoende om de toren met een tweede klok in ‘originele staat’ terug te brengen. Onze wens als SBMT zou zijn dat de toren weer in oude glorie wordt hersteld.

Vandaar dat we een sponsoractie zijn gestart bij organisaties waarvan we denken dat zij zich kunnen vinden in onze actie.

Voor aanvullende ideeën, en hulp in wat voor vorm dan ook staan we ten alle tijde open.

De klok, yn ienriedigens werom, wat zou dat mooi zijn, het geluid van de broer en zus klok te horen in de Trynwâlden.

Belangstelling, zie onze website, www.stichtingmonumentent-diel.nl

 

 

 

Oentsjerk (3)