Vacature bestuursleden

Bestuursleden gevraagd

 

Als bestuur zijn we op zoek naar een bestuurlijke versterking/aanvulling.

Onze doelstelling is om onze bezittingen in een zodanige staat van onderhoud te brengen dat regulier onderhoud voldoende is voor de instandhouding in de toekomst.

De bezittingen zijn acht kerktorens en  Korenmolen De Hoop te Sumar.

Als bestuur met ambtelijke ondersteuning van de gemeente Tytsjerksteradiel werken we met enthousiasme aan deze doelstelling.

 

Het bestuur bestaande uit:

-          Voorzitter

-          Secretaris

-          Penningmeester          functie vacant affiniteit met financiën en interesse in monumenten

 

-          Algemeen bestuurslid  nieuwe aanvullende functie / vice voorzitter interesse in monumenten en eventueel bouwkundig onderlegd

 

Ambtelijke ondersteuning Gemeente Tytsjerksteradiel:

-          Bouwtechnisch adviseur

-          Financieel adviseur

-          Ambtelijke secretaris

 

Voor belangstellenden verwijzen we voor meer informatie graag naar onze website www.stichtingmonumentent-diel.nl en komen graag met u/jij in contact via info@stichtingmonumentent-diel.nl of via de voorzitter A. van der Schaaf 06-270 71 828.